Tilgang til Kommunenøkkelen på mobile flater

I tillegg til ny nettversjon ble Kommunenøkkelen på mobile flater lansert våren 2012.

Mobilversjon: m.kommunenokkelen.no

Mobilversjonen av Kommunenøkkelen er tilpasset mindre flater. For å få tilgang til den samme informasjonen som ligger på nettversjonen av Kommunenøkkelen, logger du deg inn med brukernavn og passord som står på fakturaen (samme påloggingsinformasjon som for nettversjonen). Tilgang til mobilversjonen er inkludert ved kjøp av Kommunenøkkelen.

Kontakt oss gjerne på e-post registertjenester@kommuneforlaget.no om du vil vite mer om dette.

 

Kommunenøkkelen - basert på Kommuneregisteret

Kommuneregisteret skal være det sentrale registeret for norske kommuner og fylkeskommuner, og inneholder blant annet navn på administrative og politiske ledere med titler og ansvarsområder, adresser, e-postadresser og telefonnumre. Over 400 kommuner og fylkeskommuner holder egne data oppdatert.

Kommuneregisteret eies av Kommuneforlaget og driftes i samarbeid med KS. Dataene fra Kommuneregisteret brukes i mange sammenhenger, bl.a danner det basis for medlemsarkivet til KS og oppslagsboka Kommunenøkkelen. Dataene integreres også mer og mer i andre produkter og tjenester fra KS og Kommuneforlaget.

 

Enhetsregisteret

Endringer i Kommuneregisteret overføres jevnlig fra bl. a. Enhetsregisteret. Det er kun gjennom Kommuneregisteret man kan se hvilke enheter som er registrert i Enhetsregisteret. Visningen av Enhetsregisteret er derfor et nyttig verktøy for kommunene og fylkeskommunene fordi de har mulighet for å se strukturen i Enhetsregisteret når de er i dialog med SSB, for eksempel for å få avklart hvorvidt en enhet faktisk er nedlagt eller ikke.

 

God kvalitet

For å sikre at dataene holder god kvalitet, blir kommunene og fylkeskommunene kontaktet minst én gang per år med forespørsel om å ta en grundigere kontroll og ajourføring av egne data. Når alle kommunene har vært igjennom den årlige ajourføringen (januar – mars) brukes de ferske dataene til å utgi oppslagsboka Kommunenøkkelen.

 

Data til kommunens nettside

Tilbakeføring av egne registrerte data til kommunens hjemmeside er et gratis tilbud til de kommunene som holder Kommuneregisteret oppdatert. Endringer i Kommuneregisteret holder internettversjonen av Kommunenøkkelen oppdatert gjennom hele året, og i tillegg også kommunens egen hjemmeside - hvis det er ønskelig.

Fylker og kommuner får rabatt ved fast bestilling på Kommunenøkkelen fordi de bidrar til å samle inn dataene og holde dem ajourført i Kommuneregisteret gjennom hele året. Fri tilgang til nettversjonen og porto er inkl. i prisen.