Kommunenøkkelen - basert på Kommuneregisteret

Kommuneregisteret er det sentrale registeret for norske kommuner og fylkeskommuner, og inneholder blant annet navn på administrative og politiske ledere med titler og ansvarsområder, adresser, e-postadresser og telefonnumre. Over 400 kommuner og fylkeskommuner holder egne data oppdatert.

Kommuneregisteret eies av Kommuneforlaget og driftes i samarbeid med KS. Dataene fra Kommuneregisteret brukes i mange sammenhenger, bl.a danner det basis for medlemsarkivet til KS og oppslagsboka Kommunenøkkelen. Dataene integreres også mer og mer i andre produkter og tjenester fra KS og Kommuneforlaget.

Kommuneforlaget oppdaterer registeret i samarbeid med alle kommunene. Alle kommuner og fylkeskommuner har en utnevnt medarbeider som har ansvaret for å oppdatere opplysninger om sin kommune. Dette gjøres fortløpende gjennom hele året. Men Kommuneforlaget har kontakt med disse brukerne en gang i året for å bistå med kontroll og oppdatering.

Data til kommunens nettside

Tilbakeføring av egne registrerte data til kommunens hjemmeside er et gratis tilbud til de kommunene som holder Kommuneregisteret oppdatert. Endringer i Kommuneregisteret holder Kommunenøkkelen oppdatert gjennom hele året, og i tillegg også kommunens egen hjemmeside – hvis det er ønskelig.

Fylker og kommuner får rabatt ved fast bestilling på Kommunenøkkelen fordi de bidrar til å samle inn dataene og holde dem ajourført i Kommuneregisteret gjennom hele året.