Kommunenøkkelen er nedlagt.

Kommunenøkkelen blir ikke lenger utgitt. Ønsker du adresser til kommuner og fylkeskommuner kan du kontakte KF på registertjenester@kf.no